• Welcome to the Devil May Cry Community Forum!

    We're a group of fans who are passionate about the Devil May Cry series and video gaming.

    Register Log in

Devil May Cry Forums

Elliot
Elliot
I don't know. I don't speak french D:
God dagens, min herre!
DeamonslayeR
DeamonslayeR
så vad händer on.you vet att jag inte speek svenska och IM översätta detta genom Google Translate
Elliot
Elliot
I notice, för att det är ganska mycket av dålig svenska. heheh :3
Top